Nia Calvert Demiray Duyuru İlanı

İLANEN DUYURULUR
Bayan NİA CALVERT DEMİRAY
Maliki olduğunuz 6306 sayılı yasaya göre riskli yapı olarak ilan ve tespit edilen Istanbul İli, Üsküdar ilçesi İhsaniye Mahallesi 9 Pafta, 341 Ada, 37 parsel sayılı taşınmazdaki hissenizin, aynı sayılı kanunun ve uygulama yönetmeliğinin 15. Maddesine göre 2/3 goğunluğı ıyla yıkılıp yerine yeni bir yapı yapılmasına 26.07.2017 tarihinde alınan Apartman genel kurul kararıyla karar verilmiştir. Alınan Bu karara göre kararın bütün şartlarını ihtiva eden Yakamoz Denizcilik Elektrik Petrol Ürünleri İnş. Taah. Ve Tic. Ltd. Şti. Firması= teklifi kabul edilip, Üsküdar 12.Noterinde 18.04.2018 tarih 6139 nolu sözleşme imzalanrnıştır. İş bu sözleşmeye istınaden maliki bulunduğunuz 9 Pafta, 341 Ada, 37 parsel taşınmazdaki hissenizin bu sözleşmeye katılıp katılmayacağını kanuni süre olan 15 gün içerisinde tarafimıza bildirilmesini bekliyoruz. Aksi taktirde arsa payı üzerinden hisseniz ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, ilgili kurum veya kurumlarca satışa çıkarılacaktır. Lale Apartmam Sakinleri ve yönetimi İletişim: SalacaklVlah. Neyzenbaşı Halil Can Sok. No:71/3 Tel:0506 393 18 04